Angstreduktion

 

angstbillede som tegning med farve

 

Op mod 250.000 danskere oplever angst her og nu.

Ca. 750.000 danskere – eller ca. 15 %risikerer i løbet af deres levetid at få en eller anden form for angst *.

 

Angst er således en meget almindelig og dominerende sygdom, der gør det svært at fungere i hverdagen.

Angst er en biologisk sygdom i hjernen, hvor der er en biologisk ubalance.

 

Men angst er også en iboende, gavnlig overlevelsesmekanisme, der sætter din krop i alarmberedskab og motiverer dig til at reagere enten med flugt eller kamp, når du føler dig truet uanset om truslen er reel eller ej.

For eksempel hvis du er ved at blive angrebet af en farlig hund, kørt over af en lastbil eller overfaldet af en røver.

Eller hvis du skal holde en tale, skal til eksamen eller befinder dig i en ny situation.

Hvis du oplever angst, når truslen er forsvundet, betragtes din angst som  sygelig!

 

Der findes mange former for angst, for eksempel fobier (fx edderkoppefobi, angst for at flyve, højdeskræk), panikangst,  generaliseret angst, OCD (=obsessive compulsive disorder), PTSD (= post traumatisk stress disorder).

 

Alle angstformer har kropslige, emotionelle og kognitive symptomer, som afspejler sig i adfærden.

Symptomerne kan være mangfoldige. F

For eksempel  svimmelhed, nervøsitet, bekymrende tanker, undgåelsesadfærd.

 

Der kan være mange grunde til, at du får angst.

Ofte er det en kombination af flere omstændigheder.

Du kan være arvelig disponeret, du kan have haft en belastende barndom eller aktuelle problemer.

Angst forekommer også ofte i forbindelse med sygdom.

Den udløsende årsag til uhensigtsmæssig angst er således meget forskellig.

 

Angst forekommer i alle sociale klasser.

 

Angst, stress og depression væver sig ofte ind i hinanden!

 

Angst kan behandles effektivt.

Afhængig af hvilken form og grad af angst, du har, spænder behandlingen fra oplysning, støtte og rådgivning over psykoterapi til, i de svære tilfælde, at supplere med medicin.

Effekten af kognitiv adfærdsterapi har en dokumenteret effekt på 60 – 70 % **.

Medicin har ligeledes en god dokumenteret effekt.

 

Jeg anvender de mest til evidensbaserede metoder til angstreduktion!

 

Læs også: Olgas udtalelse om sin angstbehandling hos mig

 

Læs også: Stressforebyggelse/-reduktion

Læs også: Depression

 

Se også den lille, korte video, som forklarer, hvad der sker i kroppen, når du oplever panikangst 

 

 

.