TERAPIFORMER


Terapiformer:


Der findes mange forskellige terapiformer / behandlingsmetoder

Jeg kan ikke på forhånd sige, hvilke(n) der passer bedst til dig. Det afhænger bl.a. af din problematik og din personlighed.

Når du har fortalt, hvad du har brug for min hjælp til, finder vi i fællesskab ud af, hvordan vi to kan arbejde hen imod, at du får det bedre.

Det er min opgave at finde en behandlingsmetode, der passer til dine behov.

Hvis noget ikke virker, gør vi noget andet!  


Læs mere herunder om nogle af mine oftest anvendte behandlingsmetoder


ACT (Acceptance & Commitment Therapy)

 • Målet med ACT er at gøre dig mere fleksibel i forhold til den måde, du forholder dig til, hvad livet byder
 • Du lærer at acceptere det, du ikke kan ændre
 • At acceptere er ikke det samme som at affinde sig med situationen
 • Accept er at være villig til at hà det, som du har det
 • Uanset hvordan du har det
 • Du lærer at være villig til at rumme dine uønskede tanker, følelser og fornemmelser 
 • Formålet med ACT er at blive afklaret omkring, hvad der giver dit liv mening og værdi
 • Og handle i relation hertil 
 • ACT er en særlig måde at være i verden på

AI (Appreciate Inquiry) 

 • Målet er at skabe udvikling og ny læring
 • Fokus er på det, der virker og lykkes
 • Du bliver bevidst om dine styrker
 • Du r fornyet energi
 • Du øger din kreativitet
 • Formålet er at udforske dine tidligere successer
 • Og se, hvordan de kan hjælpe dig til at virkeliggøre dine drømme
 • Ved at handle og skabe din fremtid

Assertionstræning

 • Målet er, at du lærer at turde sige, hvad du mener
 • Du lærer at stå ved dig selv
 • Værklar og præcis
 • Sætte grænser
 • Give og modtagkritik
 • Formålet er at styrke din selvtillid
 • Og øge dine sociale færdigheder

Kognitiv (adfærds-)terapi

 

 • Målet med kognitiv (adfærds-)terapi er at hjælpe dig til at forholde dig mere hensigtsmæssigt i problematiske situationer og til andre mennesker
 • Din måde at forholde dig på viser sig i, hvad og hvordan du tænkerføler, fornemmer, opfører dig
 • Formålet med kognitiv terapi er at gøre dig bevidst om dine tanker, følelserkropslige fornemmelser og adfærd –  deres betydning for, hvordan du har det
 • Du r et mere hensigtsmæssigt syn på fremtiden

 

Det er ikke sikkert, at det er selve situationen, der er et problem.

Det kan derimod være måden, du forholder dig til situationen på, der er problemet.

Det kan du gøre noget ved!

Du kan altid selv vælge, hvordan du forholder dig – hvis du ved, hvordan du skal gøre!

Hvordan kan du lære i kognitiv terapi!

Metakognitiv terapi  

 • Målet er at gøre dig bevidst om, at det er dig, der har kontrollen over dine tankeprocesser
 • Om hvor vidt du vil fortsætte med at spekulere og bekymre dig om et problem 
 • Eller om du vil gøre noget, der hjælper dig 
 • Du bestemmer hvor hen, du vil rette din opmærksomhed
 • Det er altså ikke selve problemet, der er problemet
 • Men derimod den opmærksomhed, du gìr problemet
 • De tanker ... spekulationer ... bekymringer, du har om problemet
 • Og din måske ... sandsynligvis ... manglende handling som følge heraf
 • Det afgørende er altså, hvordan du forholder dig
 • Formålet er, at du med effektive strategier lærer at reducere dine negative tanker, spekulationer og bekymringer
 • Så du kan forholde dig på en mere hensigtsmæssig måde

Mindfulness

 • Målet - hvis der er et mål med at udøve mindfulness er at opleve, hvordan dine tanker, følelser og sanseoplevelser skifter – fra øjeblik til øjeblik
 • Mindfulness er en tilstand af at være fuldt tilstede og opmærksom i nuet
 • Ikke vurdere
 • Kun registrere
 • Dine fysiske og psykiske ubehag reduceres ofte
 • Formålet med at træne opmærksomhed og koncentration er, at du forbedrer dit almene velbefindende

Positiv psykologi

 • Målet er trivsel
 • Fokus er dine styrker
 • Hvad der motiverer dig
 • Hvordan du opnår mere glæde i dit liv
 • At du lykkes med  dit liv
 • Formålet er have fokus  det, der giver dit liv værdi og mening
Scroll to Top