DEPRESSION


Kom ud af din depression … og oplev livsglæde 


Depression har både kropslige, følelsesbetonede og kognitive symptomer, som afspejler sig i adfærden.


Er du træt af at …

 • være irritabel
 • være konstant nedtrykt
 • have hukommelsesproblemer
 • have koncentrationsbesvær
 • have tankemylder
 • sove dårligt
 • mangle lyst til de ting, der plejer at glæde dig
 • mangle energi
 • have let til tårer
 • føle dig fanget
 • din appetit har ændret sig
 • din sexlyst er dalet
 • have trang til isolation


Ville du i stedet ønske, at du havde …

 • mere lyst til livet
 • livsglæde
 • energi
 • ro
 • overskud
 • overblik
 • lyst til det, du plejer at ku li
 • en bedre søvn
 • nemt ved at fokusere og koncentrere dig
 • en ok hukommelse
 • mod på at være social


… så er tiden måske inde til at gøre noget ved det ...
De fleste depressioner kan behandles effektivt.

Ved let til moderat depression er samtaleterapi ofte tilstrækkelig.

Ved middel til svær depression anbefaler Sundhedsstyrelsen en kombination af antidepressiv medicin og samtaleterapi med henblik på at regulere den biokemiske ubalance i hjernen.

Jo hurtigere, du bliver behandlet, jo større mulighed har du for at undgå skadelige, permanente forandringer i hjernen, som der ellers kan opstå uden behandling.

Allerede efter få måneder har de fleste en mærkbar positiv effekt af depressionsbehandling.

Ofte forekommer der andre psykiske lidelser samtidig med depression, f.eks. angst.

Lige såvel som depression ofte er en følge af langvarig stress.


Det kan være svært at kende forskel på stress og depression.

En tommelfingerregel kan dog være, at hvis dine belastninger reduceres – og du dermed får det bedreså er det nok stress.

Hvis der ikke er nogen ændring i din tilstand ved belastningsreduktionhar du (måske) en depression.


For at afklare hvor vidt du har en depression eller ej anbefales, at du en depressionstest, hvor du stilles en række spørgsmål omkring symptomer på eventuel forekomst af depression.

Få et fingerpeg via denne depressionstest

Måske din læge vil stille dig yderligere spørgsmål, eller han vil anmode dig om nok en test.

Testens resultat viser hvilke af dine symptomer, der er markante.

Sammenholdt med din personlig samtale med dig vil lægen afdække din eventuelle grad af depression, og du oplyses om mulige, anbefalelsesværdige tiltag.


Det er vigtigt at kunne udelukke fysisk sygdom i forhold til dine symptomer.

Det er noget, din praktiserende læge tager sig af.

Jeg tager mig af at anvende de mest til evidensbaserede, psykologiske metoder til behandling af depression!

Derfor får du depression

Depression er en meget almindelig sygdom.

Op mod 200.000 danskere har lige nu en depression.

Ca. hver 5. dansker – eller ca. 15-20 % – risikerer i løbet af deres levetid at få en depression*.

Depression er ikke forbigående tristhed.

Depression er derimod en biologisk sygdom i hjernen, hvor der er en biokemisk ubalance.

Depression opstår, når en belastning får kontakt med et sårbart punkt i din psyke.

Og din hjerne ikke kan finde ud af at håndtere denne belastning på en hensigtsmæssig måde.

Belastningerne kan have rod i din fortid eller kan være opstået akut.

Den udløsende årsag til din depression kan for eksempel være stress på arbejde, konflikter, tab af nære relationer, økonomiske problemer, sygdom.

Du kan være arvelig disponeret for at udvikle depression.

Det er dog ikke ensbetydende med, at du udvikler depression.

Men hvis du først én gang har haft en depression, er din risiko for tilbagefald forøget.

En ubehandlet depression kan af sig selv forsvinde inden for et år.


*Kilde: Psykiatrifonden


LÆS hvad Christian og John siger om deres depresionsbehandling hos mig 

Se også den lille, korte video om depression

Scroll to Top