HVIS DU IKKE HAR RÅD


Hvis du ikke har råd ...… har du mulighed for én gang at modtage 15 minutters gratis psykologisk rådgivning fra mig.

 

Der ud over har du måske mulighed for at modtage tilskud til psykologbehandling alligevel:

 

Sygeforsikringen Danmark  yder i nogle tilfælde tilskud op til 300,- kr. pr. session, max. 7.200,-kr pr. år.

 

Andre sygeforsikringer / sundhedsforsikringer – privat eller via din arbejdsplads –  yder i nogle tilfælde tilskud.

 

Nogle virksomheder støtter deres medarbejdere i svære situationer ved i et vist omfang at betale for psykolog behandling.

 

Kommunen kan – hvis du opfylder de økonomiske trangsbetingelser for at få tilskud fra det offentlige  – yde hel eller delvis betaling for psykologbehandling.

 

I visse tilfælde yder nogle fagforeninger, pensionskasser og fonde også tilskud.

 

Du opfordres til selv at undersøgdine muligheder!

Scroll to Top