Hvis du ikke har råd

mønt billede til hvis du ikke har så mange penge

… har du mulighed for én gang at modtage 15 minutters gratis psykologisk rådgivning fra mig.

Der ud over har du måske mulighed for at modtage tilskud til psykologbehandling alligevel:

Sygeforsikringen  Danmark  yder i nogle tilfælde tilskud op til 300,- kr. pr. session, max. 7.200,-kr pr. år.

Andre sygeforsikringer / sundhedsforsikringer – privat eller via din arbejdsplads –  yder i nogle tilfælde tilskud.

Nogle virksomheder støtter deres medarbejdere i svære situationer ved i et vist omfang at betale for psykolog behandling.

Kommunen kan – hvis du opfylder de økonomiske trangsbetingelser for at få tilskud fra det offentlige  – yde hel eller delvis betaling for psykologbehandling.

I visse tilfælde yder nogle fagforeninger, pensionskasser og fonde også tilskud.

 

Du opfordres til selv at undersøge dine muligheder!