Klar kommunikation

– et kursus i hvordan du siger, hvad du mener … og samtidig bevarer den gode kontakt …

kommunikationstegning billede - god

13 gode grunde til at vælge dette kursus

 

Du vil gerne

1)      sige, hvad du mener på en ordentlig måde

2)      kunne sige din mening, uden at folk bliver sure

3)      bidrage til en konstruktiv dialog

4)      udvise respekt for andres synsvinkler

5)      være bedre til at sige til og fra

6)      fastholde dine krav på en venlig måde

7)      kende din kommunikationsmåde

8)      have nogle redskaber til bedre kommunikation

9)      styrke din trivsel

10)   være en endnu bedre virksomhedsleder/-ejer

11)    støtte dine medarbejdere i deres samarbejde og trivsel

12)    forebygge stress og frigøre energiressourcer.

13)    bidrage til at gøre arbejdspladsen endnu mere effektiv.

 

Målet er at give dig …

 • viden og forståelse omkring kommunikation
 • psykologiske værktøjer til at kommunikere konstruktivt

 

Formålet er, at du bliver bedre til at …

 • kommunikere hensigtsmæssigt
 • vove at sige til og fra
 • udtrykke dine behov og dermed øge sandsynligheden for, at de bliver opfyldt

 

På dette kursus lærer du, …   

 • hvordan du er til at kommunikere
 • hvordan du klarer kritik og giver frugtbare feedbacks
 • hvordan andre oplever dig og din kommunikation
 • hvad din kommunikation gør ved dig, dit liv og dine omgivelser
 • at blive obs på, hvordan din indre dialog påvirker din ydre
 • at sætte grænser og stille krav. Og fastholde dem!
 • hvad konsekvenserne er af at sige til og fra
 • hvad du kan gøre, hvis situationen er rigtig vanskelig
 • at sige hvad du mener … på en konstruktiv måde
 • evt.: hvordan du ved hjælp af god kommunikation opnår bedre samarbejde og trivsel med dine kollegaer.

 

Kursets indhold kan fravige fra ovennævnte.

 

Sådan foregår kurset …

Første gang vi mødes, afklarer vi sammen dine og de andre deltagers forventninger, evt. særlige ønsker.

Du får en mini-test i, hvordan du kommunikerer.

Jeg holder små oplæg.

Du stiller spørgsmål og deler dine oplevelser med andre – hvis du vil.

Du bliver præsenteret for øvelser og rollespil, som du får mulighed for at øve dig i på kurset.

Jeg anbefaler, at du efterfølgende går hjem og afprøver øvelserne i praksis.

 

Du får …

… en kursusmappe med: kuglepen, skrivepapir, mini-test, undervisnings- materialer og øvelser.

 

Efter kurset har du …

 • større viden omkring kommunikation
 • indsigt i din egen måde at kommunikere på
 • psykologiske redskaber til, hvordan du i praksis håndterer dine følelser hensigtsmæssigt og alligevel får sagt, hvad du mener
 • mod på umiddelbart efter kurset at gå hjem og anvende de redskaber, du har mest brug for, i din hverdag

 

Så længe varer kurset …

Kursets varighed kan skræddersys, så det passer dig.

Kurset kan afholdes over 1–3 dage.

Eller med en ugentlig mødegang 3 timer eller en halv dag.

Kursusinterval giver mulighed for, at du gradvis kan afprøve de forskellige øvelser i din hverdag – og løbende eventuel kan opnå justeringer på de efterfølgende moduler.

Jo længere tidsramme et kursus strækker sig over, jo flere øvelser får du, og jo større mulighed får du for på kurset at afprøve øvelsen, før end du går hjem og i praksis indfører øvelsen som en del af din hverdag.

Tidspunktet for kurset aftaler vi i fællesskab.

 

Kurset finder sted …

hos mig. Eller hos dig.

Når kurset foregår hos mig, står jeg for udgifter til lokale og forplejning.

Når kurset foregår hos dig, står du for udgifter til lokale og forplejning.

 

Hvor mange deltagere?

Hos mig: 8 -10 Hos dig: 8 – 20 (ca.)

 

Din investering …

… i viden, om hvordan du kan forbedre din kommunikation og i større omfang opnå trivsel og velvære med dine relationer, afhænger af antal deltagere og antal undervisningstimer.

 

Sammen finder vi en passende pris.

 

.