KRISEHÅNDTERINGKlar din krise


Kriser er naturlige og en uundgåelig del af livet.

Ordet ”krise” udspringer fra det græske ord ”krisis” og refererer til en pludselig forandring, en skæbnesvanger forstyrrelse, et afgørende vendepunkt.

Men selv om en krise er kendetegnet ved en pludselig opstået fare og således kan gribe afgørende ind i din skæbne, kan krisen også indeholde en mulighed for vækst.

Det illustrerer det kinesiske tegn for krise, idet tegnet er sammensat af tegnet for ”fare” plus tegnet for ”mulighed”.


Så når du kommer i krise, er der altså risiko for, at du kan svækkes – eller du har mulighed for at tilegne dig nye færdigheder og komme både klogere og stærkere igennem krisen.

 

Du befinder dig i en krisetilstand, når du er i en livssituation, hvor du bliver nødt til at gøre noget andet, end du plejer.

For det, du hidtil har erfaret og lært, er ikke længere tilstrækkelig til, at du ved, hvad du skal gøre for at håndtere din nye, belastende situation.

Du bliver nødt til at forholde dig til det, som sker i dit indre såvel som i dit ydre liv.

Det kan være, at du har været ude for et tab, for eksempel i form af dødsfald, skilsmisse, fyring.

Eller du har tabt funktioner og arbejdsevne på grund af sygdom eller ulykke.

 

Måske du kan nikke genkendende til flere af disse symptomer:

 • miste kontrol og fodfæste
 • fortvivlelse
 • bange
 • katastrofetanker
 • tankemylder
 • koncentrationsbesvær
 • smerte
 • dårlig søvn
 • usikkerhed omkring din fremtid

 • Og måske har du flere krisesymptomer.

   

  Ville du ønske, at du vidste, hvordan du kunne …

 • komme igennem din krise
 • gøre noget, der lindrede
 • finde ud af, hvad du har brug for i din situation
 • acceptere det, du ikke kà ændre
 • rumme din smerte
 • komme videre

 • Kriser kan gennemleves, hvis du har et godt socialt netværk, som kan og vil støtte dig over tid, og som har ressourcer, viden og redskaber til at hjælpe dig igennem.

  Mange ønsker imidlertid at opsøge professionel støtte til at komme igennem krisen, opnå øget indsigt og komme styrket ud af krisen.

   Du er meget velkommen hos mig!  LÆS også Jans udtalelse om sin behandling hos mig i forbindelse med en nærtståendes dødsfald

  Scroll to Top