Krisehåndtering

 

storm-clouds-3_l - sorte skyer - krise - gratis

 

Ordet ”krise” udspringer fra det græske ord ”krisis” og refererer til en pludselig forandring, en skæbnesvanger forstyrrelse, et afgørende vendepunkt.

 

Men selv om en krise er kendetegnet ved en pludselig opstået fare og således kan gribe afgørende ind i din skæbne, kan krisen også indeholde en mulighed for vækst.

Det illustrerer det kinesiske tegn for krise, idet tegnet er sammensat af tegnet for ”fare” plus tegnet for ”mulighed”.

 

Så når du kommer i krise, er der altså risiko for, at du kan svækkeseller du har mulighed for at tilegne dig nye færdigheder og komme både klogere og stærkere igennem krisen.

 

Kriser er naturlige og en uundgåelig del af livet.

 

Du befinder dig i en krisetilstand, når du er i en livssituation, hvor du bliver nødt til at gøre noget andet, end du plejer.

For det, du hidtil har erfaret og lært, er ikke længere tilstrækkelig til, at du ved, hvad du skal gøre for at håndtere din belastende situation.

 

Du bliver nødt til at forholde dig til det, som sker i dit indre såvel som i dit ydre liv.

 

Det kan være, at du har været ude for et tab, for eksempel i form af dødsfald, skilsmisse, fyring.

Eller du har tabt funktioner og arbejdsevne på grund af sygdom eller ulykke.

 

Du har mistet kontrol og fodfæste.

Du oplever smerte og føler usikkerhed omkring din fremtid.

 

Måske er du bange, sover dårligt, har svært ved at koncentrere dig, føler dig fortvivlet.

Måske har du flere andre krisesymptomer.

 

Kriser kan gennemleves, hvis du har et godt socialt netværk, som vil støtte dig over tid, og som har ressourcer, viden og redskaber til at hjælpe dig igennem.

 

Mange ønsker imidlertid at opsøge professionel støtte til at komme igennem krisen, opnå øget indsigt og komme styrket ud af krisen.

 

Du er meget velkommen hos mig!

 

 

Læs også: Jans udtalelse om sin behandling hos mig i forbindelse med en nærtståendes dødsfald

 

 

.