LÆGEHENVISNINGOm lægehenvisning:


Jeg har ikke ydernummer og overenskomst med sygesikringen. Du kan derfor ikke bruge din lægehenvisning hos mig. 

Hvis du har fået en henvisning fra din egen læge til psykologbehandling, så kan du få psykologbehandling til reduceret pris hos en psykolog med ydernummer, fordi du kan få tilskud fra det offentlige.

Der er ofte flere måneders ventetid hos psykologer, der modtager lægehenvisning.

Ventetiden hos mig er væsentlig kortere. Oftest ca. 2 – 3 uger.

 

Unge i alderen fra 18 til og med 24 år med let til moderat depression eller angst kan få gratis psykologbehandling.

Behandlingen kræver lægehenvisning og skal foregå hos psykologer, der modtager lægehenvisning.

Også her er ventetiden ofte flere måneder.

 

Du kan kunlægehenvisning til psykologbehandling ifbm. følgende problemer/hændelser: 

 

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9. Personer der, inden deres fyldte 18 år, har været ofre for incest/andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat depression fra 18 år
 11. Personer med let til moderat angst fra 18 år

 

Henvisning skal som hovedregel foretages indenfor 6 eller 12 måneder efter den udløsende begivenhed.

 

Spørg din læge hvad der gælder i din situation.

 

Hvis du ønsker at bruge din henvisning fra lægen, kan jeg anbefale dig at søge efter en psykolog på: www.psykologeridanmark.dk

 

P.S.: Vidste du, at hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark , kan du op til 300kr i tilskud pr. session hos alle autoriserede psykologer til ovennævnte problematikker / hændelser? 

 

Som autoriseret psykolog tilbyder jeg, at du kan få hurtig og effektiv hjælpinden for kort tid – til ovenstående og mange andre problematikker.

 

Scroll to Top