Sådan foregår gruppeforløb

 • vi starter med en kort runde, hvor du præsenterer dig ved fornavn
 • gruppen aftaler gensidig tavshedspligt
 • du får mulighed for at fortælle om hvad du har behov for, hvad du gerne vil have ud af at deltage
 • hver gang er der en runde om, hvem der har særlig behov for at få noget vendt
 • du opfordres til at give et konkret eksempel på hvad, hvorfor, hvordan dit problem er et problem for dig
 • nogle gange er én person mere i fokus end resten af deltagerne
 • alle får mulighed for at blive set og hørt – hver gang
 • det er okay – i starten – bare at lytte på
 • afhængig af forløb/tema kan der suppleres med oplæg fra mig
 • hver enkelt forløb rundes af med en feedback, hvor du får mulighed for at dele din oplevelse af dagens forløb
 • afhængig af forløb/tema kan der aftales hjemmeopgaver

 

 

.