Sådan foregår gruppesupervision

supervison - sådan foregår - måske - billede

 • Jeg er af en kontaktperson i jeres virksomhed blevet informeret om den problematik, I ønsker supervision omkring
 • I samles i en gruppe
 • Navnerunde
 • Jeg fremlægger den problematik, jeg er blevet bedt om at supervisere omkring
 • Vi tager en runde om, hvordan/i hvilket omfang denne problematik er et problem for jer
 • Vi afklarer hvilket udbytte I hver især ønsker af supervisionen
 • Ofte er der nogle af jer, der er mere i fokus end andre, fx fordi problematikken fylder mere for jer/I er oftere udsat for den
 • Jeg stiller udforskende spørgsmål til jer hver især
 • I andre reflektererundervejs i forløbet over fx årsager, samspil, løsningsforslag til problemet
 • Jævnligt spørger jeg, hvad I tænker omkring problematikken
 • Jeg skriver nøgleordene en flipover eller whiteboard
 • Vi slutter af med at ”samle op” på, hvad vi nåede i dag
 • Flere af jer/alle kan få en opgave i relation til problemløsningen, som I skal afprøve indtil næste supervision
 • Ved næste supervision følges op på effekten af udførelsen af denne opgave
 • Afsluttende runde hvor I hver især har mulighed for at udtrykke, hvad I har fået ud af dagens supervision
 • Dato næste supervisionsmøde aftales

 

Gruppesupervisionen kan variere fra ovennævnte!

 

.