STØRRE SELVVÆRDFå større selvværd

 • Accepterer du dig selv fuldt ud som du er?
 • Respekterer du dig selv? 
 • Lever du op til dine egne forventninger? 
 • Kan du li` dig selv?
 • Er du god ved dig selv?


Kan du uforbeholden svare ”Ja!” til ovennævnte spørgsmål, har du et godt selvværd.

Så behøver du ikke hjælp til forbedre dit selvværd!


Hvis du ikke kan svare bekræftende på ovennævnte, kan du måske have gavn af at arbejde med dit selvværd.


Måske du kender til ind imellem at

 • føle, du Ikke er god nok som den, du er
 • tvivle på dig selv
 • være genert
 • gå lidt mere forsigtig til værks
 • bekymre dig om, hvad andre mon tænker om dig
 • have svært ved at sige din mening
 • det er svært ved at sætte grænser
 • tilsidesætte dine egne behov, fordi, du gerne vil opfylde andres behov
 • mene, du ikke fortjener at ha` det godt – det bedste


Ville du i stedet ønske, at du …

 • havde mere tro på dig selv
 • ”bare” løste de udfordringer, du står overfor
 • ”bare” gjorde tingene uden at bekymre dig
 • var mere modig
 • vovede at gøre det, du tror, du ikke kan
 • fandt ud af, at det kan du faktisk godt
 • opdagede, at du er god nok – ”bare” som den, du er.   
 • kunne ændre dit syn på dig selv til at blive mere nuanceret og positivt


… så kan du gøre noget ved det


 Hvis du vil!


Lad være med at bruge din energi på at leve op til, hvad du tror, andre kræver og forventer.

Vælg i stedet at arbejde med dig selv.

Lær at vurdere, hvilke krav, der er ret og rimelige at leve op til.


Vær dig selv!Derfor er et godt selvværd vigtigt

Selvværd handler om, hvordan du har det med dig selv, og hvordan du ser på og opfatter dig selv.

Selvværd udvikles op igennem livet i samspil med relationer i dine omgivelser.

Manglende selvværd kan have mange årsager.

For eksempel kan det skyldes omsorgssvigt eller traumatiske begivenheder i barndommen, mobning, parforholdsproblemer.

Hvis dit selvværd er lavt, er du sandsynligvis udfordret, når du oplever problemer.

For eksempel peger flere undersøgelser på, at din risiko for at få stress, angst eller depression er forøget.

Og det i sig selv er en udfordring for dig at håndtere disse tilstande hensigtsmæssigt.

Det er dog naturligt, hvis du ind imellem at opleve situationer, hvor du synes, at dit selvværd kunne have været bedre.

Din grad af selvværd afhænger dels af, hvordan andre opfatter og behandler dig, dels af hvordan du selv ser på dig selv og dermed opfører dig.

Og at du oplever, at dine relationer i din omverden bekræfter dig i din selvoplevelse og væremåde.

At have et godt selvværd er vigtigt.

Mange undersøgelser peger på, at mennesker med et godt selvværd er mere tilfredse og glade for deres liv.

Selv om disse mennesker selvfølgelig også kommer ud for udfordringer i deres liv.  

Men fordi de har et godt selvværd, er deres følelser generelt er mere positive og behagelige, hvilket gir dem håb og tro på at de kan klare de udfordringer, livet byder dem.

Deres positive tænkning hjælper dem altså til at opbygge robusthed, forholde sig hensigtsmæssigt og øge deres initiativ til at handle på problemet, hvor det er muligt.

Et godt selvværd har således en lindrende effekt på for eksempel stress, angst og depression.

Som alle og enhver jo kan få. 


Tà et tjek HER og find ud af, om du er gò (nok) ved dig selv.

Scroll to Top