Stressforebyggelse/-reduktion

 

stressreduktionsbillede måske - af grønt blad med orange sommerfugl

 

Målet er et liv i balance!

Synes du, at dette er en udfordring, der er svær at overkomme, kan jeg hjælpe dig – enten med at forebygge stress – eller håndtere den stress, du allerede oplever.

Mennesker bliver ikke stresset af det samme og reagerer derfor forskelligt på samme udfordring.

Det er din oplevelse og fortolkning af en given situation, der afgør dit stressniveau.

Og altså ikke situationen i sig selv.

Når din hjerne bearbejder det, du bliver udsat for, drager den paralleller til dine erfaringer fra tidligere, lignende situationer.

Dine tidlige erfaringer har således indflydelse på dine forventninger til, hvor godt du er i stand til at håndtere din nye, aktuelle udfordring.

Jo mere positive dine forventninger er til, at du kan klare din udfordring, jo større er sandsynligheden for, at du reelt kan mestre det.

 

Stress er ikke en sygdom.

Det er heller ikke ensbetydende med det at have travlt.

Derimod er stress en tilstand, hvor du føler dig presset.

Din krop kommer i alarmberedskab, sanserne skærpes og du gør dig i klar til at reagere hurtigt.

Kroppens produktion af stresshormoner, adrenalin og kortisol, er på sit højeste.

 

Stress kan være dels akut og kortvarig, dels langvarig.

 

Den akutte, kortvarige stress er normal og uundgåelig.

Det er en del af det at være i live.

Denne stress kan være hensigtsmæssig, hvis man skal yde sit bedste.

 

Den langvarige stress er skadelig for dit helbred.

Stress bliver langvarig, når der ikke sker en positiv ændring i de forhold, der belaster dig.

Tværtimod fortsætter belastningerne uændret.

I lang tid får din krop dermed ikke ro til at slappe af og genopbygge dine ressourcer.

Den fortsatte belastning giver risiko for fysiske og psykiske problemer.

For eksempel i form af hjerte-kar lidelse eller depression.

 

Stress udløses ofte af ændrede livsforhold.

For eksempel afskedigelse, tidsmangel, dårlig psykisk arbejdsmiljø eller dødsfald, sygdom, familieproblemer.

 

Stress giver sig udslag i fysiske, psykiske såvel som adfærdsmæssige symptomer.

Fysiske symptomer kan for eksempel være hovedpine, hjertebanken, svedeture.

Psykiske symptomer kan for eksempel være nedsat hukommelse, koncentrationsbesvær, humørsvingninger.

Adfærdsmæssige symptomer kan for eksempel være irritabilitet, øget forbrug af stimulanser, søvnproblemer.

Dine  omgivelser lægger ofte mærke til, at du er stresset!

 

 

Læs også: Johannes` udtalelser om stress-behandling hos mig 

Læs også: Martins udtalelse om sin stress-behandling hos mig

Læs også: Kenneths udtalelse om sin stress-behandling hos mig

 

Læs også: Angstreduktion

Læs også: Depression

 

 

 

.