Stresshåndtering/-forebyggelse i din virksomhed

stresset kontorarbejder billede

En nyere dansk undersøgelse ( NFA 2012) omkring arbejdsmiljø og helbred peger på, at ca. hver 7. dansker – eller ca. 15 % – ofte eller hele tiden har følt sig stressede inden for de seneste 2 uger.

Ud fra undersøgelsesdeltagernes egne følelsesmæssige oplevelser, forståelse og fortolkning omkring belastende forhold angiver de fleste, at stressen overvejende skyldes arbejdsmæssige forhold.

Stress giver øget sygefravær.

Sygefravær koster din virksomhed dyrt og medvirker til røde tal på bundlinjen.

For at din virksomhed kan overleve på sigt, fordrer det sorte tal på bundlinjen. Derfor er det vigtigt, at din virksomhed konstant plejer dine medarbejdere og forebygger stress eller tager hånd om stressede medarbejdere på et så tidligt tidspunkt som muligt – hvis stressen allerede er en realitet! Ligeledes er det vigtigt at afklare, hvordan din virksomhed fremover skal forholde sig for at undgå at komme i lignende stresssituationer igen med samme eller andre medarbejdere

 

Læs også: Stressforebyggelse/-reduktion

Læs også: Angstreduktion

Læs også: Depression

 

.