Birgit på Djursland siger …

 

“Grunden til, at jeg henvendte mig til Leila, var, at jeg gik ned med arbejdsrelateret stress. Jeg har haft 8 samtaler med Leila igennem ca. 3 ½ måned.

Jeg synes, det var rigtig rart at snakke med en neutral person om min problemstilling.

Jeg har haft det godt med at komme her, selv om jeg nogle gange har haft det lidt blandet … for hvad skulle jeg snakke med en psykolog om …

Igennem forløbet blev jeg klar over, hvor lukket jeg har været … hvor svær, jeg har haft ved at åbne mig … kommunikere ud, hvad jeg egentlig mener. Det har i min dagligdag ind imellem gjort, at jeg har følt mig misforstået.

Men jeg har altid følt mig forstået af Leila. Måske hun har formået altid at sikre sig, at hun har forstået mig rigtigt …det har virkelig betydet noget.

Så selv om jeg ind imellem – specielt i starten – ikke har vidst, hvad vi skù snakke om, så har Leila altid ”fundet på noget”, stillet lidt provokerende spørgsmål, som har givet mig stof til eftertanke.

Leila har været god til at ”fange” hvad, jeg havde brug for – når jeg ikke selv vidste det … det, synes jeg, var flot, at hun kunne … Så, når jeg tog hjem, var jeg altid glad for, at jeg alligevel tog hen til Leila, selv om jeg ikke anede, hvad vi skù snakke om.

Det var også rigtig godt få vendt min jobsituation … hvad jeg ville/skulle fremover … få øje på nye muligheder og blive sikker på inde i mig selv, hvad jeg egentlig ville jobmæssigt.

Jeg har det nu meget bedre. Jeg har ingen symptomer på stress. Og jeg er på vej ud i nye jobmuligheder.”

 

Birgit, 51 år, Djusland

 

Tilbage til: Klienterne udtaler

.