Læs mere om skuffelse her:


Der kan være mange  grunde  til, at du bliver skuffet.

Typisk sker det, fordi der er uoverensstemmelse imellem det, du forventer og det, der reelt sker.

Mennesker har ikke altid de samme normer og værdier.

Det ka` være, at I ind imellem går forkert af hinanden .

Måske fordi I ikke har fået talt om jeres forventninger til hinanden.

Eller situationen.

Så kan det ske, at du bliver skuffet.

Fordi den anden træffer et helt andet valg, end du havde regnet med.

Et valg, der rammer helt siden siden af dine værdier ...

det , du synes, der er nødvendigt og meningsfuldt (for dig).

Et valg, som ingen mening gír (for dig) ... et valg, du aldrig ville hà truffet .

Et valg, som var helt anderledes end forventet.

Som skaber ked-ad-hed.

Frustration.

Måske vrede.

Magtesløshed.

Hos dig ...


For du har ikke magt til at gøre noget .

For det har du ikke ret til .


Voksne mennesker har ret til at træffe deres egne beslutninger.

Ud fra deres - hver især - (måske forskellige) værdier.

Og der er ingen (uanset hvem de er), der er sat i verden for at leve op til andres forventninger.

Heller ikke dine forventninger .

Det er altså ikke dig, der beslutter … bestemmer … træffer valg på den andens vegne…

Det er ude af din kontrol ...

Og du kan ikke gøre noget ved det…

ændre det… træffe andre valg…


Og hvad nu hvis du hader ikke at kunne bestemme.

Ikke er særlig gò til at tilpasse dig.

Og da slet ikke, når du ikke får din vilje ...

får det, som du nu synes, det skal være ...

får dine behov opfyldt … at ( dine uskrevne) regler overholdes ...


Du er bare  skuffet.

Hvad kà du så gøre ved det?

Nu når du ikke kà bestemme over andre (s valg)?
Det, du kan … og har ret til , er, at du kà bestemme over dig selv .

Du har altså ret til … og kà vælge , hvordan du vil forholde dig  til ... situationen ... din relation ... hans / hendes måde at opføre sig på.

Dèt har du magt over!


Det er altså udelukkende dig , der bestemmer , hvordan du vil forholde dig.

Du har mulighed da for at være i absolut kontrol over dig selv og den adfærd, du vælger at udvise over for den anden.

Det betyder ikke , at det er let .

Det betyder, at det er lade-sig-gørligt .

Hvis du vil.


Jamen, hvad er så problemet?


Problemet er , at du (formentlig) har en eller flere af disse trælse, ubehagelige følelser inde i dig :

Skuffelse, uopfyldte forventninger, ked-ad-hed, frustration, vrede, magtesløshed ...

Og at de her trælse følelser ( som du (formentlig) ikke gider hà ... men har ...) måske gir dig lyst til at trække dig… passe på dig selv (for du er såret).

Du har altså ret og magt til at træffe et valg… beslutte… bestemme 


a)  eller b) ?
a):

Vil du lad e dine følelser styre dig , trække dig tilbage psykisk

og fysisk og passe på dig selv (med de (negative) konsekvenser ... besværligheder, det nu engang har)?

 

Eller:


b):

Vil du fokusere på det , du har indflydelse på og kan kontrollere og finde en hensigtsmæssig måde at håndtere skuffelsen på ... selv om du (stadig) har alle de trælse, ubehagelige følelser?
Valget er forhåbentlig nemt.

Selve arbejdet er måske mindre nemt!
Hvis du havde valgt a) ville risikoen have været, at du kunne have skadet forholdet til din ellers så gode relation.

Og er det dèt, du vil?

Hvis du havde ladet dine følelser tà over og trukket dig tilbage, kunne det jo gi` gò grobund for konflikter .

Og det vil du vel heller ikke hà (selv om du ikke er konfliktsky).


Der er også en anden ulempe ved at ”svømme rundt i et oprørt, træls følelseshav”.

Dit nervesystem bliver ”fodret” på en negativ, uhensigtsmæssig måde.

Som sætter fut i stresshormoner .

Igen et argument for, at den måde at forholde sig på hverken er særlig hensigtsmæssig eller hjælpsom.

Og de trælse, ubehagelige følelser forsvinder heller ikke .

Formentlig får du heller ikke lyst til at gøre noget konstruktivt.


Det store spørgsmål i forbindelse med at vælgb) er så bare:

"Hvordan pokker… håndterer du så   dine følelser af… skuffelse ... uopfyldte forventninger… uopfyldte behov… manglende (uskrevne), ikke overholdte regler ... på en hensigtsmæssig, hjælpsom og konstruktiv måde?""Og hvordan pokker skal du opføre dig ?"Og hvad er fordelen ved at vælge b) frem for a)?Fordelen  er… at det, du gør i din nye udviklingszone, faktisk virker !

Det erfarer du.

Når du vejen .

For det kan du mærke.

Følelsesmæssigt.

I din krop .

Det, du tænker ændres.

Måske du nu bli`r mindre fastlåst… mindre dømmende…

mere empatisk ... overbærende ... fleksibel ...

Du kan bedre rumme skuffelsen nu.

Selv om du stadig har de trælse, ubehagelige følelser .

Ind imellem.

Og du opfører dig på en hensigtsmæssig , konstruktiv måde.

Det ved du.

Fordi du har et bevis :


Hvad 
 plejer du at gøre , når du bliver skuffet?


Er du bevidst om, hvad der er din hensigt med det, du gør?


Er du OBS på , om det, du gør, har den effekt , du ønsker?

Vil du vide hvordan du konkret kan slippe skuffelse?


KLIK HER UNDER ...


Få 7 effektive skridt til at slippe skuffelse.


Det koster 0 kr.

Scroll to Top